PPS และ PPS Oneworks ร่วมกับ IARO จัดงาน INNOCON BANGKOK 2019 มหกรรมรวมนวัตกรรม-เทคโนโลยีงานก่อสร้างจากทั่วโลก

พุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๗
- พร้อมการเสวนาผ่านมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทชั้นนำจากนานาชาติ ร่วมชมการแสดงสินค้านวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
PPS และ PPS Oneworks ร่วมกับ IARO จัดงาน INNOCON BANGKOK 2019 มหกรรมรวมนวัตกรรม-เทคโนโลยีงานก่อสร้างจากทั่วโลก

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า PPS และ PPS Oneworks ร่วมกับ The International Air Rail Organization (IARO) จัดงาน INNOCON BANGKOK 2019 มหกรรมรวมนวัตกรรม-เทคโนโลยีงานก่อสร้างจากทั่วโลก พร้อมการเสวนาผ่านมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทชั้นนำจากนานาชาติ รวมถึงผู้นำระดับสูงในวงการอุตสาหกรรมมากมาย

งาน INNOCON BANGKOK 2019 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Air Rail Development ศึกษางานก่อสร้างต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เทรนด์ของเทคโนโลยี การจัดการ การพัฒนา การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ใช้ในงานระบบรางและสนามบิน InnoCon Bangkok เมื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามามีอิทธิพลต่อการก่อสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำจะมาร่วมกันพูดคุยวิธีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ Unicon เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามาแสดงแนวคิดและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้านานาชาติของสมาคม IARO เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

"งาน Innocon Bangkok 2019 ในปีนี้ให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งพื้นฐานในภูมิภาคและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงความเข้าใจในนวัตกรรมการก่อสร้างล่าสุด นอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของผู้นำในอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนชั้นนำนานาชาติ ถือเป็นโอกาสให้ได้พบปะพูดคุย สร้างการแข่งขันทางธุรกิจ การวางแผน การลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยยกระดับการแข่งขันได้ในระดับสากล" ดร.พงศ์ธร กล่าว

ทั้งนี้ PPS และ PPS Oneworks ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติ คือ Oneworks มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเทคโนโลยี อีกทั้งมีประสบการณ์ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ โครงการสนามบิน โครงการรถไฟ โครงการท่าเรือ และการพัฒนาเมือง มีความพร้อมในการยื่นประมูลงานในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจการบริหารงานก่อสร้างครบวงจร และมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีความเป็นสากล รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด