ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหารจากชิลี คว้ารางวัล GCHERA World Agriculture Prize ประจำปี 2562

จันทร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๔๒
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล GCHERA World Agriculture Prize (WAP) ครั้งที่ 7 และการประชุม GCHERA World Congress ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนานจิง (NAU) ซึ่งนายโฆเซ่ มิเกล อากีเลรา ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งชิลี เป็นผู้คว้ารางวัล World Agriculture Prize ประจำปีนี้ จากการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร รวมถึงความสำเร็จในการส่งเสริมเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์อากีเลราเป็นผู้บุกเบิกการรวมโครงสร้างภายในของอาหาร (food microstructure) เข้ากับวัสดุศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร เป็นผู้เชื่อมโยงโครงสร้างจุลภาคของอาหารกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิศวกรรมอาหารระดับโลกในประเทศชิลีและภูมิภาคลาตินอเมริกา โครงการของศาสตราจารย์อากีเลราที่เกี่ยวกับอาหารกึ่งแห้งและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์วิจัย 60 แห่ง และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคมากกว่า 360 คนใน 11 ประเทศ ได้สร้างคุณูปการที่โดดเด่นสำหรับการก่อตั้งชุมชนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนานักวิจัย

WAP เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นโดย Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences (GCHERA) รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่สร้างคุณูปการอันโดดเด่นต่อการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร โดยเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ NAU Education Development Foundation และบริษัท Da Bei Nong Group

WAP ได้มอบรางวัลมาแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งผู้ชนะครั้งที่ผ่าน ๆ มาได้แก่นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี แคนาดา เบลเยียม และกานา รางวัลนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทั่วโลกในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์หลายคนในการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรและชีววิทยาศาสตร์ทั่วโลก

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://wapcn.njau.edu.cn/ และ http://www.gchera.com

ที่มา: Nanjing Agricultural University

AsiaNet 81542

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด