ภาพข่าว: เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลฉลอง 125 ปีแห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย

จันทร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๒๑
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 125 ปี เอสโซ่ และ เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย "125 ปีแห่งความผูกพัน กับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย (Bond Together, Grow the Future)" ร่วมกับ นาย เจเรมี ออสเตอร์สต๊อก Thailand Lead Country Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ นาย จอน กิบส์ ประธาน ExxonMobil Global Services Company

ในโอกาสนี้ นาย เจเรมี กล่าวว่า "ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เรารักษามาตรฐานการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะองค์กรพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย การศึกษา และ การรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สำหรับอนาคตต่อจาก 125 ปีนี้ ผมมีความตื่นเต้นและมองหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยพลังความสามารถของเอ็กซอนโมบิล พร้อมความมุ่งมั่นของพนักงาน เพื่อนำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านพลังงานสู่สังคมไทย"

พร้อมกันนี้ ในงานฉลองครบรอบ 125 ปี ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง มาเสวนาในหัวข้อ "Moving Forward to the Future" เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคตในยุคดิจิตัล ประกอบด้วย ดร. สุธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย และ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ตรา "เอสโซ่" และ น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ตรา "โมบิล" รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมี ภายใต้ตรา "เอ็กซอนโมบิล" นอกจากนี้ยังมีศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ (Bangkok Global Business Center) ที่ให้บริการงานด้านธุรกิจที่เครือข่ายบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก มีการพัฒนางาน และ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

ภาพจากซ้ายไปขวา

- นาย ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

- นาย จอน กิบส์ ประธาน ExxonMobil Global Services Company

- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

- นาย เจเรมี ออสเตอร์สต๊อก Thailand Lead Country Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

- นาย ทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงพลังงาน)

- นาย วัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด