สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุน สมอ. ในโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จันทร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๓:๑๘
สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "สมอ.ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจพัฒนาโรงเรียน สร้างความปลอดภัยด้วยสายไฟฟ้ามาตรฐาน" ซึ่งได้รับผิดชอบดำเนินการโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาทิ การตรวจเช็คการรั่วของกระแสไฟฟ้า การเปลี่ยนพัดลมที่ชำรุด การเพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การเดินสายไฟและเก็บสายให้เป็นระเบียบ ในส่วนของ อาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารเรียนชั้นประถม บ้านพักครู

โรงเรียนบ้านหนองแสง ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาทิ การตรวจเช็คการรั่วของกระแสไฟฟ้า การเปลี่ยนพัดลมที่ชำรุด การเพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การเดินสายไฟและเก็บสายให้เป็นระเบียบ ในส่วน อาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารเรียนชั้นประถม โดมอเนกประสงค์ และไฟทางภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ยังได้ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมการส่งมอบงานภายใต้โครงการฯ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นประธาน และตัวแทน สมอ. ในการทอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โรงเรียนละ 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

พร้อมกันนี้นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และนายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระเป๋าเป้ เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ( แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปิงปอง) รวมถึงขนม นม และไอศกรีมในวันงาน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีและความประทับใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยการต้อนรับคณะจากโครงการจิตอาสา ฯ ด้วยความอบอุ่น ทั้ง 2 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด