SSP ติดลมบน Q3/62 กำไรหลักจากการดำเนินงานพุ่ง 25% รับรายได้ขายไฟโซลาร์เวียดนาม-มองโกเลียเต็มไตรมาส มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้าโต 30-40% ทุบสถิตินิวไฮต่อเนื่อง

ศุกร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๔๕
SSP โตไม่หยุด รายงานกำไรจากธุรกิจหลักไตรมาส3/62 แตะ 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่งวด 9 เดือนของปีนี้ มีกำไรจากธุรกิจหลักเท่ากับ 478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากงวดเดียวกันปีก่อนผลจากการรับรู้รายได้ขายไฟฟ้าได้เต็มไตรมาสในโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม Binh Nguyen ขนาดกำลังผลิต 40 เมกะวัตต์ และโครงการ Khunsight Kundi มองโกเลีย 16.4 เมกะวัตต์ ฟาก"วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจปีนี้รายได้เติบโต 30-40% ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแตะ 157 เมกะวัตต์ เดินหน้าลงทุนโครงการใหม่ ผลักดันผลงานปีนี้ทุบสถิติสูงสุดต่อเนื่อง
SSP ติดลมบน Q3/62 กำไรหลักจากการดำเนินงานพุ่ง 25% รับรายได้ขายไฟโซลาร์เวียดนาม-มองโกเลียเต็มไตรมาส มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้าโต 30-40% ทุบสถิตินิวไฮต่อเนื่อง

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/62 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงาน 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 118 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 398 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 36% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมเท่ากับ 293 ล้านบาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปีก่อนมีกำไรจากธุรกิจหลักเท่ากับ 478 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 377 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 817 ล้านบาท

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเติบโต เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าได้เต็มไตรมาสจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Binh Nguyen ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ และโครงการ Khunsight Kundi มองโกเลีย ขนาดกำลังผลิต 16.4 เมกะวัตต์ รวมทั้งได้รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในมือ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 140 เมกะวัตต์อย่างต่อเนื่อง

"ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้ผลประกอบการทั้งปีเติบโตเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่า รายได้เติบโต 30-40% รวมทั้งมั่นใจว่า จะยังคงทุบสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการขยายการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งในปี 2563 มีเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตที่ระดับ 196 เมกะวัตต์ จากสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 157 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนา (Joint Development Agreement) กับกลุ่มบริษัท Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company ("TTVN") เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ขนาดกำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในเวียดนาม โดยกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 80% และกลุ่ม TTVN มีสัดส่วนการถือหุ้น 20%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด