ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้สื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช

พฤหัส ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๔
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ Happy Media, Happy Money เสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนใน จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารในปัจจุบัน โดยมี ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน มีสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 80 ราย เมื่อ 5 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตลอดปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่จัดโครงการ Happy Media, Happy Money แก่สื่อมวลชนใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี และนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด