ภาพข่าว: เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ Railway rolling stock maintenance and overhaul

พุธ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๔:๕๖
ภาพข่าว: เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ Railway rolling stock maintenance and overhaul
มร.เกออร์ก ชมิดท์ ( กลาง ) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ (3 ซ้าย) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 'Railway rolling stock maintenance and overhaul' เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยมี นายสุมิตร ศรีสันติธรรม (3 ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายกิตตินันท์ อันนานนท์ (2 ซ้าย) ผู้อำนวยการโปรแกรมระบบขนส่งทางราง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด