“คิง ไว กรุ๊ป” ร่วมกับหอการค้าไทย-จีน ต้อนรับนายกฯ จีนเยือนไทยประชุมอาเซียน

พุธ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๐:๓๘
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธาน Thai Chamber of Commerce and Industry และที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวาระที่นายหลี่ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562
คิง ไว กรุ๊ป ร่วมกับหอการค้าไทย-จีน ต้อนรับนายกฯ จีนเยือนไทยประชุมอาเซียน

งานเลี้ยงดังกล่าวมีขึ้น ณ ที่ทำการหอการค้าไทย-จีน โดยมีหอการค้าไทย-จีนเป็นจ้าภาพ เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงของจีน ร่วมพูดคุยหารือ เร่งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในการทำธุรกิจในไทย

จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน จีนกำลังมีนโยบายหลักในการเดินหน้าสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นผ่านทางเมกะโปรเจ็คต์ Belt and Road Initiative (BRI)

คิง ไว กรุ๊ป เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ฮ่องกง และมีฐานอยู่ที่จีน ธุรกิจในเครือประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ การเงินและห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ทางกลุ่มได้ขยายธุรกิจออกมานอกประเทศโดยการส่งเสริมของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะการมาลงทุนที่ไทยซึ่งเป็นประเทศสำคัญบนเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันคิง ไว กรุ๊ป ถือครองที่ดินในเขต Eastern Economic Corridor (อีอีซี) หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่อื่นๆ รวมมากกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งในขั้นวางแผนเตรียมลงทุนพัฒนา อีกทั้งยังได้ก่อตั้ง บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทยเพื่อให้บริการด้านประกันภัยแก่บริษัทสัญชาติจีนในไทย และโครงการต่างๆที่เข้ามาภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นสำคัญ

คิง ไว กรุ๊ป ร่วมกับหอการค้าไทย-จีน ต้อนรับนายกฯ จีนเยือนไทยประชุมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด