ภาพข่าว: รมช.มนัญญาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

พฤหัส ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๒:๐๑
ภาพข่าว: รมช.มนัญญาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและสินค้าเกษตรแปรรูป โดยจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด