กาวของฉัน.. สานฝันขาของเธอ “ซีลิค” ส่งต่อกาวคุณภาพ เพื่อเพิ่มชีวิตที่มีคุณภาพแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

พุธ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๑๗
กาวตราลูกโลกที่คุณภาพอัดแน่นในทุกกระป๋อง มุ่งหน้าเดินทางไปที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในทุก ๆ ไตรมาส หรือ 4 ครั้งต่อปี โดยบริจาคกาวแต่ละครั้ง จะใช้กาว จำนวน 72 กระป๋อง น้ำหนัก 650 กรัม และ ขนาด 15 กรัม จำนวน 1 ถัง โดยกาวที่ส่งให้กับทางมูลนิธิฯ นั้น เป็นกาวประเภท กาวยาง ซึ่งมีความทนทาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงยึดติดสูง เนื้อแน่น มีความหนืดสูงมาก ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้กาวยางยึดเกาะติดพื้นผิวได้ง่าย จึงทำให้สามารถยึดติดวัสดุได้หลากหลาย

กาวสามารถทำได้หลากหลายอย่างมากๆ โดยที่ท่านอาจคาดไม่ถึงว่ากาวที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้กับทางมูลนิธินั้น มีส่วนช่วยเหลือในด้านใดของการทำขาเทียมให้กับผู้พิการในครั้งนี้

"กาว" ประเภทกาวยางนั้น สามารถใช้ได้ดีกับวัสดุประเภทอลูมิเนียม ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่นำมาประกอบขาเทียมด้วย กาวตัวนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องรับบทบาทในการช่วยยึดเกาะวัสดุที่ผลิตขาเทียม โดยมักนำไปทำที่รองขา เพื่อไม่ให้เจ็บขา และงานตกแต่ง สามารถใช้ในการตกแต่งวัสดุอื่นๆ เพื่อความสวยงามด้วย

ขาเทียมที่ดีจะต้องเป็นขาเทียมที่คนพิการสวมใส่แล้วรู้สึกสบาย ไม่เจ็บ เดินด้วยท่าทีที่เป็นธรรมชาติ มีความกระชับพอดีไปกับทุกส่วนของขา และสามารถถ่ายทอดน้ำหนักตัวผ่านเบ้าขาเทียม แกนหน้าแข้ง และลงสู่เท้าเทียม ได้อย่างเหมาะสม

มูลนิธิขาเทียมฯ กำเนิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอาทรถึงความทุกข์ของคนพิการขาขาดผู้ยากไร้ และที่ไม่สามารถเข้ารับบริการขาเทียมจากภาครัฐ โดยปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่ง องค์นายกกิตติมศักดิ์ สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีคนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาเดินทางมาขอรับขาเทียมจากมูลนิธิฯ อยู่เสมอ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม มองเห็นถึงเรื่องราวดี ๆ ที่จะมอบความสุขให้กับสังคม คืนรอยยิ้มให้กับผู้พิการของมูลนิธิฯ ส่งต่อน้ำใจเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อ "กาว" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทำขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สร้างความสุข มอบรอยยิ้ม และชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

พันธกิจที่สำคัญ 2 ประการของมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้

1. จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจัดทำขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด

3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้

4. พัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ

5. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม

6. บริหารจัดการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นมูลนิธิคุณธรรม

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารของ บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเมื่อทุกภาคส่วน ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไปได้ ย่อมเป็นผลดีต่อความเจริญเติบโตของกิจการและประเทศชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://seliccorp.com/

เกี่ยวกับซีลิค

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรมแบบครบครันแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซีลิค คอร์พ ดำเนินงานโดยเน้นหนักในเรื่องคุณภาพ และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนร่วมในการเติบโตทางด้านธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://seliccorp.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด