อบรมฟรี สุขภาพ "สร้างความสุขและสมองสดใส ได้ด้วยภาพ"

อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๑๖
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง
อบรมฟรี สุขภาพ สร้างความสุขและสมองสดใส ได้ด้วยภาพ

"สร้างความสุขและสมองสดใส ได้ด้วยภาพ"

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ (ครูโอ๋)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)

1.การวาดภาพมีประโยชน์

-สมอง จิตใจ มีการสื่อสารมากขึ้น

-เพิ่มความสุข ความสงบ

2.ทักษะการสื่อสารด้วยภาพ

-การใช้ภาพในมิติต่างๆ

-ใช้สื่อสารกับตัวเอง

-ใช้สื่อสารกับคนรอบข้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน

สมัครอบรมส่งมาที่ Line, Gmail 2 ช่องทางนี้เท่านั้น

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทร

ส่งมาที่ Line: Folkdoctor สแกน QR ด้านบน

หรือส่งมาที่ E-mail: [email protected]

จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด