ภาพข่าว: งานแถลงข่าว INNOCON Bangkok 2019 สุดยอดการประชุม "The International Air Rail Transport Summit"

อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๔๐
ภาพข่าว: งานแถลงข่าว INNOCON Bangkok 2019 สุดยอดการประชุม The International Air Rail Transport Summit
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ประธานในการเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายโลเรนโซ กาลันตี ท่านเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการกลางจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง) และนายจูลิโอ ดี คาร์ลิ กรรมการผู้บริหารบริษัทวันเวิร์ค ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "INNOCON Bangkok 2019" การประชุม The International Air Rail Transport Summit (Air Rail 2019) ณ ห้องเชียงเงิน เชียงทอง โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยการประชุมในครั้งนื้ จะมุ่งเน้นไปที่เส้นทางโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศและทางรางของประเทศไทย ทั้งที่กำลังพัฒนาในปัจจุบันและแผนพัฒนาในอนาคต โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 ท่าน จาก 30 ประเทศ รวมถึงผู้นำสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด