กทม.ส่งเสริมการใช้จักรยาน - เพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชน

พฤหัส ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๖
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยตามที่ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เสนอรัฐสร้างทางจักรยานลอยฟ้าและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการปั่นจักรยานสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ ว่า กทม. มีแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในสถานที่สาธารณะและสวนสาธารณะต่าง ๆ เพื่อรองรับการปั่นจักรยาน ประกอบด้วย 1) จัดทำและปรับปรุงเส้นทางจักรยาน โดยในปี งบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณปรับปรุงเส้นทางจักรยานบางขุนเทียนชายทะเล และในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาเส้นทางจักรยานบางขุนเทียนชายทะเลส่วนต่อขยาย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และเส้นทางจักรยานเลียบคลอง เช่น คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว 2) ในอนาคตจะจัดให้มีจุดจอดรถจักรยานสาธารณะย่านชุมชน ปากซอย สถานศึกษา สถานพยาบาล และสวนสาธารณะ จำนวน 550 จุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่นำรถจักรยานมาจอด และจะปรับจุดจอดจักรยานให้อยู่ในทิศทางที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV 3) ให้บริการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร หรือ "ปันปั่น" จำนวน 50 สถานี มีรถจักรยานให้บริการ 363 คัน ในบริเวณพื้นที่ย่านสีลม สาทร และสยาม เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน เช่น BTS MRT BRT และเรือ

รวมถึงส่งเสริมการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีแผนจะขยายพื้นที่การให้บริการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อการเดินทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการใช้บริการของประชาชน 4) ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถจักรยาน เช่น การจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day ทุกปี และในอนาคตจะร่วมกับภาคีเครือข่ายสอนการปั่นรถจักรยานในเมืองให้ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปั่นจักรยานในเมืองมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด