โตโยต้าจัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว"

พุธ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๖
โตโยต้าจัดกิจกรรม ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว
โตโยต้าจัดกิจกรรม "ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว" เชิญชวนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสวทช. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม "ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าเมืองสีเขียว" เชิญชวนประชาชนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) เพราะโตโยต้า เมืองสีเขียวเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นพลังเปลี่ยนโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ร่วมกันลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่จะก่อ ให้เกิดเป็นขยะได้แก่ หลอด แก้วน้ำ และภาชนะพลาสติก ผ่านเวปไซต์ลดเปลี่ยนโลก https://bit.ly/2mvtjiY โดยทุกการลดใช้พลาสติก 1 ครั้ง จะแปรเปลี่ยนเป็นเงิน 1 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ยิ่งลดมากยิ่งได้ทุนวิจัยมาก และผู้ร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รับของรางวัลลดเปลี่ยนโลกอีกมากมาย ด้วยวิธีง่ายๆที่คุณก็ทำได้ เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณ...เพื่อให้สังคมของเราก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนhttps://www.youtube.com/watch?v=HwpSC2tIfa0&feature=youtu.be #ลดเปลี่ยนโลก #โตโยต้าเมืองสีเขียว #NoSingleUsePlastic
โตโยต้าจัดกิจกรรม ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว โตโยต้าจัดกิจกรรม ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว โตโยต้าจัดกิจกรรม ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด