Aspen : การอบรม “Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen” (มหาชัย)

อังคาร ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๔๙
บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม "Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (มหาชัย)" ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. @INVESTMENT [email protected] บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการลงทุน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นแบบเรียลไทม์ ผ่านบริการ "แอสเพน" (Aspen) ซึ่งครบครันไปด้วยข้อมูล กราฟ และข่าวสาร การจัดอบรมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป ได้เข้าร่วมอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Aspen : การอบรม Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (มหาชัย)

สามารถสำรองที่นั่งที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-723-0987 และ 086-322-4984 หรือ E-mail: [email protected] รับจำนวนจำกัด!! ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สำรองที่นั่งเข้ามาก่อน หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด