แถลงข่าว “โครงการ ผ่าตัดเต้าเพื่อผู้ป่วยยากไร้... สู้ภัยมะเร็งเต้านม” โดยมูลนิธิเวชดุสิต ร่วมกับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศุกร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๑๙
รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ แถลงข่าวเปิดโครงการ "โครงการ ผ่าตัดเต้าเพื่อผู้ป่วยยากไร้...สู้ภัยมะเร็งเต้านม" จำนวน 50 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล (World Breast Cancer) โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม ร่วมให้ข้อมูลถึงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเต้านม พร้อมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการผ่าตัดในโครงการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ณ ห้อง Tea Room อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ เมื่อบ่ายวานนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด