เกษตรฯ ชวนผู้สนใจเที่ยว “งานร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รำลึกนามพ่อระพี”17-23 ต.ค.นี้

พฤหัส ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๘
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเกิดเป็นสมาคมชาวสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย และสหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด
เกษตรฯ ชวนผู้สนใจเที่ยว งานร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รำลึกนามพ่อระพี17-23 ต.ค.นี้

ล่าสุดสหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด กำหนดจัดงาน "ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รำลึกนามพ่อระพี" ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 ณ สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด หมู่ 5 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมร้อยดวงใจรำลึกถึง ศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ที่ท่านได้ทุ่มเทเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จนสามารถทำให้กล้วยไม้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการจัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ตลอดจนการจัดแสดงกล้วยไม้ในรูปแบบ "ถ้ำกล้วยไม้เขาวงกต" นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การสาธิตร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้ การทำดอกไม้จากใบเตย การสาธิตปักดอกไม้อย่างง่าย และการทำสาวกล้วยไม้ที่เป็นการตัดแบ่งกล้วยไม้กอเดิมออกมาเลี้ยงใหม่ ซึ่งกล้วยไม้ที่ถูกตัดออกมาจะแตกหน่อใหม่และให้ดอกต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จะมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการปักดอกไม้ภายในงาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-14.30 น. ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ภายในงานนี้ เกษตรกรและผู้สนใจกล้วยไม้จะได้ประโยชน์จากการประยุกษ์ใช้กล้วยไม้ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เกิดการและเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้ไทยตลอดจนสร้างความมั่นคงและเติบโตในอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับร้านอาหารคาวหวานที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3449 9388, 08 1622 2832 หรือ 08 9216 9681

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด