ก.ล.ต. จัดคาราวานลงพื้นที่อุดรธานี ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดมทุนและร่วมออกบูธงาน Money Expo

จันทร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๓๕
โครงการ "คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีในพื้นที่ใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน และร่วมออกบูธในงาน Money Expo อุดรธานี สร้างความรับรู้ให้เข้าใจบทบาทของ ก.ล.ต. พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. จัดคาราวานลงพื้นที่อุดรธานี ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดมทุนและร่วมออกบูธงาน Money Expo

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้จัดงานสัมมนา "คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs" โดยเป็นกิจกรรมในโครงการ "คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุนของ ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในมิติของการเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงบริการทางการเงินและตลาดทุน โดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

"อุดรธานีเป็นจังหวัดมีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องด้วยเป็นเมืองการค้าและการลงทุนที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มรองรับเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการขยายธุรกิจ ซึ่ง ก.ล.ต. หวังว่าคาราวาน ก.ล.ต. สัญจรในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดอุดรฯ และพื้นที่ใกล้เคียงมีความเข้าใจตลาดทุนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์

จากตลาดทุนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดยการออกหุ้นหรือการออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์" นางสาวรื่นวดี กล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธในงาน Money Expo อุดรธานี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ที่ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างความรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของ ก.ล.ต. รวมทั้งแนะนำ SEC Check First ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน และ Retirement Check Up แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ที่ช่วยตรวจสุขภาพการเงินเพื่อวางแผนเกษียณ โดยในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ก.ล.ต. มีบรรยายพิเศษหัวข้อ "4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล" เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนมีข้อมูลที่รู้ทันกลโกงและป้องกันจากการหลอกลวงให้ลงทุน

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ในปี 2562 ก.ล.ต. มีแผนจัดกิจกรรม "คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี และเชียงใหม่ โดยสัมมนาเต็มรูปแบบครั้งแรกจัดที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน และประชาชนจำนวนมาก ซึ่งถือว่าได้ผลที่น่าพอใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ต่างจังหวัดในรูปแบบคาราวานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด