กทม.ชี้แจงข้อวิจารณ์การติดตั้งหอฟอกอากาศ ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

ศุกร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๖
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. ร่วมกับภาคเอกชนติดตั้งหอฟอกอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า หน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน เพื่อทดลองใช้งานโดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการดำเนินการดังกล่าวสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุว่า กทม. มีแผนการทดลองติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะนำไปทดลองติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามบริเวณทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน ในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 มีระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 - 2 เดือน และจะดำเนินการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ทั้งในช่วงก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 รวมทั้งการทำงานของเครื่องกรองฝุ่นว่าสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่ ซึ่งหากได้ผลดี กทม. จะประสานขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานขนาดใหญ่ ช่วยดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด