ภาพข่าว: แถลงข้อมูล เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2562”

อังคาร ๐๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๐๑
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว "รายงานการค้าและการพัฒนา 2562" (Trade and Development Report 2019) โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการบริหารมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ( ที่ 4 จากซ้าย ) และ นายจอร์จ เมเยอร์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส จากอังค์ถัด (UNCTAD) ( ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ( ที่ 1 จากซ้าย ) พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ( ที่ 2 จากซ้าย ) ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าและการพัฒนาของโลกให้แก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยได้ทราบพร้อมกัน ทั่วโลก โดยข้อมูลจากรายงานนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด