ภาพข่าว: ASIAN รับโล่ “เหรียญทอง” ประกาศเกียรติคุณการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศุกร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๑๔
นายไตรตะวัน คงแก้ว (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เหรียญทองในงานการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด