มกอช. ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย

อังคาร ๒๔ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๗
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด พร้อมได้ร่วมปล่อยคาราวานรถเครื่องจักร เครื่องมือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ฯลฯ ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มกอช. ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยจัดกิจกรรมเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจัดกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธรมุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนครกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม และอีก 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ที่สำคัญในแต่ละจังหวัด ที่ทุกส่วนราชการจะต้องบูรณาการร่วมกัน ประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดลองราชการและการซ่อมแซม 2. จัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 3. การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน 4. การปรับปรุงบำรุงดิน การบำบัดน้ำเสีย 5. การแจกเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 6. การปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 7. การซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 8. กิจกรรมจิตอาสาดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ตามคำร้องขอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด