ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกเคลียร์สตรีมสร้างมิติใหม่ของกองทุนรวมในโลกไร้พรมแดน เริ่ม 23 ก.ย. นี้

จันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๖
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ "เคลียร์สตรีม" ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นานาชาติระดับโลกในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เชื่อมต่อระบบกองทุนรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ "FundConnext" เข้ากับระบบ "Vestima" ของเคลียร์สตรีม เปิดโอกาสให้คนไทยลงทุนกองทุนรวมชั้นนำของโลกได้ง่ายและสะดวกขึ้น และยังเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศเข้าถึงกองทุนรวมไทยที่บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุนไทยผ่านการชำระเงินระหว่างประเทศกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการเชื่อมต่อระหว่างสองระบบใช้มาตรฐานสากล ISO 20022 เป็นครั้งแรกของไทย เริ่มต้น 23 ก.ย. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มกลางสำหรับกองทุนรวม ระบบ FundConnext ซึ่งให้บริการกองทุนรวมไทยมาตั้งแต่ปี 2559 ได้เริ่มเชื่อมต่อกับระบบ Vestima แพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนทั่วโลกของบริษัทเคลียร์สตรีม (Clearstream Banking S.A.) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 นี้ จะส่งเสริมให้เม็ดเงินลงทุนเข้าและออกประเทศไทยในโลกไร้พรมแดนได้สะดวกขึ้น โดยที่ (1) เม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติจากกว่า 50 ประเทศเข้าลงทุนในกองทุนรวมไทยกว่า 1,400 กองทุน มูลค่ารวมกว่า 4.01 ล้านล้านบาท และ (2) คนไทยจะมีทางเลือกลงทุนในกองทุนระดับโลกได้โดยสะดวกผ่านระบบการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ไม่ต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมไทย

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเปิดโลกการลงทุนไร้พรมแดน และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างสะดวกและมั่นใจด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นระบบแรกของประเทศไทยที่ใช้มาตรฐาน ISO 20022 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่สถาบันการเงินทั่วโลกใช้สื่อสารระหว่างกัน" นายภากรกล่าว

นายเบอร์นาร์ด ทันเคอร์ ผู้อำนวยการบริการด้านกองทุนรวม บริษัท เคลียร์สตรีมแบงกิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน แพลตฟอร์มของเคลียร์สตรีมมีกองทุนกว่า 190,000 กองทั่วโลก การเชื่อมโยงกับระบบ FundConnext ในครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์การขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกองทุนในเอเชีย เป็นประตูให้ผู้ลงทุนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงกองทุนรวมของไทย

นางลิซ่า โอคอนนอร์ กรรมการผู้จัดการตลาดทุนและมาตรฐาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท สวิฟท์ จำกัด กล่าวว่า สวิฟท์มีความยินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคลียร์สตรีมได้นำมาตรฐานสากล ISO 20022 และระบบ SWIFTNet มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภาคการเงินทั่วโลกเริ่มใช้มาตรฐาน ISO 20022 มากว่า 10 ปี ซึ่งเอื้อต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบัน รองรับข้อความได้หลากหลายและจำนวนมาก และใช้ประมวลผลคำสั่งซื้อขายและชำระราคาได้โดยอัตโนมัติ (straight-through processing)

นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคลียร์สตรีมในการต่อยอดแพลตฟอร์ม FundConnext สู่การลงทุนในกองทุนรวมข้ามประเทศ เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เกี่ยวกับเคลียร์สตรีม

เคลียร์สตรีมเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นานาชาติระดับโลกภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมันซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเคลียร์สตรีมให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลังการซื้อขายสำหรับตราสารหนี้ของยุโรป และบริการด้านหลักทรัพย์ที่ครบวงจรใน 58 ประเทศทั่วโลก นับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับฝากและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝากรวมถึง 14 ล้านล้านยูโร

เกี่ยวกับบริษัทสวิฟท์

บริษัท สวิฟท์ จำกัด (SWIFT) เป็นผู้ให้บริการรับและส่งข้อความทางการเงินที่ปลอดภัยระดับแนวหน้าของโลก มีสมาชิกทั่วโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน SWIFT มีแพลตฟอร์มการรับและส่งข้อความทางการเงิน และการกำหนดมาตรฐานการสื่อสาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้แก่สมาชิก เชื่อมต่อกับธนาคาร ผู้ประกอบการในตลาดทุน หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานภาคการเงิน และลูกค้าองค์กรกว่า 11,000 แห่ง มากกว่า 200 ประเทศ

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นกลุ่มธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้บริการลูกค้าในอีก 85 ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้า การลงทุนและการสร้างความมั่งคั่ง หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้อนอยู่ในพันธกิจ ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ว่า Here for good ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตามสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทาง Twitter LinkedIn และ Facebook

"SET…Make it Work for Everyone"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด