กทม.ชี้แจงกรณีผิวจราจรสะพานข้ามแยกอโศก-เพชรชำรุด

จันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๕:๕๖
นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตสะพานข้ามแยกอโศก - เพชรบุรีเพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นาน ผิวทางก็ชำรุดเส้นจราจรมีสีซีดจางสะท้อนถึงมาตรฐานงานก่อสร้างของ กทม. ที่ไม่มีคุณภาพว่า สำนักการโยธาได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์บนสะพานแล้วโดยเบื้องต้นได้ใช้แอสฟัลต์ผสมเย็นซ่อมแซมชั่วคราวเพื่อให้ใช้สัญจรก่อน สำหรับเส้นจราจรที่สีซีดจางเกิดจากรถปูนคอนกรีตผสมเสร็จที่วิ่งขึ้นสะพานและทำเศษปูนร่วงหล่นลงบนผิวจราจรและเส้นจราจร ซึ่งสำนักการโยธา ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำชับและป้องกันมิให้ทำเศษปูนร่วงหล่นลงบนผิวจราจรอีก นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดที่จะติดตั้งเครื่องกั้นบริเวณทางขึ้น-ลงสะพานข้ามแยก เพื่อป้องกันรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นสะพาน ซึ่งเดิมเคยมีการติดตั้งแล้ว แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนเครื่องกั้นอยู่บ่อยครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งของรูปแบบการติดตั้งเครื่องกั้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงสะพานของสำนักการโยธา เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 มาตรฐานของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมีการตรวจสอบและนำส่งวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างไปทดสอบคุณสมบัติในสถาบันต่าง ๆ เช่น กองวิเคราะห์วิจัย สำนักการโยธา และสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักการโยธา จะกำหนดมาตรการในการเข้มงวด และกวดขันการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระหว่างการก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด