ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดประมูลส้มโอ มอบรายได้โรงพยาบาล 7 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุบสถิติเงินประมูลสูงสุดถึงลูกละ 300,000 บาท ยอดรวม 1,360,000 บาท

จันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๐
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดงาน เดอะ เบส ออฟ นครปฐม (The Best Of Nakhonpathom) วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าไฮไลท์ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการส่งตรงสินค้าคุณภาพดีสู่มือลูกค้า และสร้างสีสันให้กับจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีไฮไลท์ของงาน คือ พบกับการประมูลส้มโอนครชัยศรีพันธุ์แท้ ที่คัดส้มโอคุณภาพดีเกรดเอมาตรฐานพรีเมี่ยมนำมาประมูล เพื่อนำรายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและโรงพยาบาลของรัฐ 7 อำเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม, โรงพยาบาลกำแพงแสน, โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น, โรงพยาบาลดอนตูม, โรงพยาบาลบางเลน, โรงพยาบาลสามพราน, โรงพยาบาลพุทธมณฑล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดประมูลส้มโอ มอบรายได้โรงพยาบาล 7 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุบสถิติเงินประมูลสูงสุดถึงลูกละ 300,000 บาท ยอดรวม 1,360,000 บาท

สำหรับผลการประมูล มีดังนี้

ลูกที่ 1 พันธุ์ทองดี จากสวนส้มโอมณีโชติ สมทบทุนโรงพยาบาลพุทธมณฑล

ประมูล 49,000 กำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผจก.ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี

สมทบเพิ่ม 151,000.-

รวม 200,000.-

ลูกที่ 2 พันธุ์ทับทิมสยาม จากสวนส้มโอลุงจำเริญ สมทบทุนโรงพยาบาลดอนตูม

ประมูล 52,000 คุณจุไร สะสมทรัพย์ นายกสมามสตรีจังหวัดนครปฐม

สมทบเพิ่ม 148,000.-

รวม 200,000.-

ลูกที่ 3 พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง จากสวนส้มโออภิสิทธิ์ สมทบทุนโรงพยาบาลกำแพงแสน

ประมูล 46,000 คุณนครชัย จิระอรุณ บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด

สมทบเพิ่ม 54,000.-

รวม 100,000.-

ลูกที่ 4 พันธุ์ทับทิมสยาม จากสวนส้มโอไทยทวี สมทบทุนโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

ประมูล 62,000 คุณสุจินดา ชุณหชาดร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม

สมทบเพิ่ม 58,000.-

รวม 120,000.-

ลูกที่ 5 พันธุ์ทองดี จากสวนส้มโอลุงจำเริญ สมทบทุนโรงพยาบาลสามพราน

ประมูล 40,000.- คุณรัตน์มณี ตันยิ่งยง อดีตผู้ว่าการภาค 3330

สมทบเพิ่ม 80,000.-

รวม 120,000.-

ลูกที่ 6 พันธุ์ขาวแป้น จากสวนส้มโอไทยทวี สมทบทุนโรงพยาบาลนครปฐม

ประมูล 50,000.- คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธ์ โครงการรุ่งนภาท้อปแลนด์ 2015

สมทบเพิ่ม 70,000.-

รวม 120,000.-

ลูกที่ 7 พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง จากสวนส้มโอพิทักษ์ สมทบทุนโรงพยาบาลบางเลน

ประมูล 100,000.- คุณปิยาภรณ์ เวศย์วรุตม์ บริษัท อีซุซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด

สมทบเพิ่ม 100,000.-

รวม 200,000.-

ลูกที่ 8 พันธุ์ขาวหอม จากสวนส้มโอไทยทวี สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

ประมูล 50,000.- คุณนครชัย จิระอรุณ บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด

สมทบเพิ่ม 25,000.-

รวม 300,000.-

ยอดรวมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท ถือได้ว่าเป็นการประมูลส้มโอที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย ทุบสถิติจากปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดประมูลส้มโอ มอบรายได้โรงพยาบาล 7 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุบสถิติเงินประมูลสูงสุดถึงลูกละ 300,000 บาท ยอดรวม 1,360,000 บาท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดประมูลส้มโอ มอบรายได้โรงพยาบาล 7 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุบสถิติเงินประมูลสูงสุดถึงลูกละ 300,000 บาท ยอดรวม 1,360,000 บาท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดประมูลส้มโอ มอบรายได้โรงพยาบาล 7 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุบสถิติเงินประมูลสูงสุดถึงลูกละ 300,000 บาท ยอดรวม 1,360,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด