สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2562

จันทร์ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๓๕
สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย (สลสท) นำโดย คุณสุกันยา นิมมานเหมินท์ นายกสมาคมฯ จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นายจ้างดีเด่นประจำปี 2558 มาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ บลู-โอ เอสพลานาด รัชดา
สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2562

สำหรับรางวัลการแข่งขันในปีนี้ มี 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคล

สรุปผลรางวัลการแข่งขัน "ประเภททีม" มีดังนี้

- รางวัล "ทีมชนะเลิศ" ได้แก่ ทีม Tilleke & Gibbons 3 ผู้เล่นคือ 1. คุณอนุชา 2. คุณรัชนี 3. คุณพรรณทิพย์

- รางวัล "ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1" ได้แก่ ทีมยิ้มได้เมื่อภัยมา ผู้เล่นคือ 1. คุณปาฎิน 2. คุณสมควร 3. คุณพิสิษฎ์

- รางวัล "ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2" ได้แก่ ทีม Emirates ผู้เล่นคือ 1. คุณพนม 2. คุณสมหวัง 3. คุณธนวัฒน์ และ รางวัล "ทีมบู้บี้" ได้แก่ ทีมพ่อบ้านใจกล้า ผู้เล่นคือ 1. คุณณัฐสาร 2. คุณสิริศักดิ์ 3. คุณอุดมศักดิ์

ส่วนผลรางวัลประเภทบุคคล มี 2 รางวัล คือ

- รางวัล "ชนะเลิศชาย" ได้แก่ คุณชูชาติ จากทีม Tilleke & Gibbins 1

- รางวัล "ชนะเลิศหญิง" ได้แก่ คุณดวงรักษ์ จากทีม เอสแอนด์พี

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุน "โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี" จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสมาคมเลขาฯ 1 และ 2 อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนสมาคมเลขาฯ 3 อยู่ที่จังหวัดสตูล

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทต่าง ๆ อาทิ Allied Pickfords (Thailand) Ltd., (c/o Mr. Michael Anthony Ellis - Boss of the Year 2010), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (c/o คุณสนั่น อังอุบลกุล - นายจ้างดีเด่นประจำปี 2532), บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กรีนสปอต จำกัด, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท แอตแลนติกฟูดส์ จำกัด และบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด รวมทั้งผู้ที่มาร่วมแข่งขันทุกท่าน ที่ได้กรุณาทำบุญกุศลร่วมกันไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2562 สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2562 สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด