สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License – Aeroplane : PPL) (Executives)

จันทร์ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคมและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License – Aeroplane : PPL) (Executives) ฝึกอบรมในช่วงวันหยุด (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 32 สัปดาห์ (ฝึกอบรมวิชาภาคพื้น จำนวน 197 ชั่วโมง, ฝึกอบรมภาคอากาศ จำนวน 45 ชั่วโมง) ประเภทอากาศยานสำหรับใช้ในการฝึกแบบ Single Engine/Fixed Gear มี 2 รุ่น ได้แก่ DIAMOND DA40 CS, DIAMOND DA40 TDI โดยหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร มีอัตราค่าธรรมเนียมราคา 501,200 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License Aeroplane : PPL) (Executives)

- ค่าฝึกอบรม 457,500 บาท

- ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม 33,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนผู้ฝึกอบรม 500 บาท

- ค่าประกันสุขภาพ 3,000 บาท

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,500 บาท

- ค่าจบการฝึกอบรม 700 บาท

- ค่าประกันของเสียหาย 5,000 บาท

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License – Aeroplane : PPL) (Executives) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจด้านการบิน ให้มีทักษะการฝึกบิน และมีความรู้ด้าน การบิน หลังผู้ฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot License – Aeroplane) สถาบันการบินพลเรือนมีพันธกิจจัดการฝึกอบรมด้านการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด และได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกการตลาด โทร. 0 2272 6108, 08 6326 5555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด