สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พุธ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๓๒
RMUTPTALK.COM ช่องทางสำหรับผู้สนใจร่วมฟังบรรยายออนไลน์ สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลด Application ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดีย แบ่งปันองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจ RMUTP Talk : Future Business Ideas จาก 24 วิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจ ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ความรู้ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ๆ และหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศักยภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันยุคธุรกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve จัดโดย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด