EPCO บุญหล่นทับ เตรียมรับทรัพย์อู้ฟู่กว่า 1.25 พันลบ. ขายหุ้นโรงไฟฟ้าเวียดนาม"ฟูเยี้ยน" ให้ BGC นำเงินขยายลงทุนหนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง

ศุกร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๗:๔๖
บอรด์ EPCO ไฟเขียวขายหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม"ฟูเยี้ยน" ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 99.216 เมกะวัตต์ ให้กับ BGC มูลค่ารายการรวม 1.259 พันล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดรับเพิ่มขึ้น และมีเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งนำไปคืนเงินกู้เพื่อลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ฟาก"ยุทธ ชินสุภัคกุล"ประธานกรรมการ มั่นใจผลงานปี 62-63 นิวไฮต่อเนื่อง
EPCO บุญหล่นทับ เตรียมรับทรัพย์อู้ฟู่กว่า 1.25 พันลบ. ขายหุ้นโรงไฟฟ้าเวียดนามฟูเยี้ยน ให้ BGC นำเงินขยายลงทุนหนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 75% ของหุ้นทั้งหมด โดยให้ EP ทำการขายหุ้น จำนวน 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPM ให้กับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC โดยได้ลงนามซื้อขาย (SPA) ในวันนี้ พร้อมได้รับเงินมัดจำ 10% และรับส่วนที่เหลือภายใน 31 ตุลาคม 62 หลัง BGC ทำ due diligence แล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน SPM ถือหุ้น 67%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Xuan Tho 1 (โครงการ XT1) และโครงการ Xuan Tho 2 (โครงการ XT2) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ปัจจุบัน SPM นอกจากถือหุ้นใน PKS แล้วยังถือหุ้นในบริษัท Alternative Energies Kabushiki Kaisha (AEKK) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นก่อนการขายหุ้น และหนี้ของ SPM ให้แก่ BGC นั้น ทาง SPM จะต้องทำการขายหุ้น และการลงทุนทั้งหมดที่ถือใน AEKK ให้แก่ EP Group (HK) Company Limited (EPHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EP ถือหุ้น100% และคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน กันยายน 2562 ก่อนวันที่ทำรายการซื้อขายหุ้นและหนี้ฯในครั้งนี้

"ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ EPCO คือทำให้บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และจะส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป"

ประธานกรรมการกล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษา และเตรียมความพร้อมขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโครงการลม และโซลาร์ลอยน้ำ โดยคณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนบริษัทใหม่อีก 2 บริษัทที่ Hong Kongเพื่อการลงทุนในเวียดนามภายใต้ EP Group (HK) Co.,Ltd. ชื่อ EPVN W1 (HK) Co.,Ltd. และEPVN W2 (HK) Co.,Ltd. ขณะที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการที่ EPCOเข้าถือหุ้นใหญ่ในโรงพิมพ์เนชั่น และแตกไลน์การผลิตไปในส่วนของกล่องลูกฟูก ใน Q4/2562 เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ช้อปสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มรายได้และกำไรในปี 2562-2563 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

EPCO บุญหล่นทับ เตรียมรับทรัพย์อู้ฟู่กว่า 1.25 พันลบ. ขายหุ้นโรงไฟฟ้าเวียดนามฟูเยี้ยน ให้ BGC นำเงินขยายลงทุนหนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด