กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ สนับสนุนให้ยอดจองซื้อช่วง IPO “B-IR-FOF” เกินคาดหมาย พุ่งกว่า 2,800 ล้านบาท

ศุกร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๔๙
กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณนักลงทุนที่มอบความไว้วางใจ พร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ที่สำคัญ คือ ความร่วมมือจากเครือข่ายธนาคารกรุงเทพ และผู้สนับสนุนด้านช่องทางจำหน่ายทุกแห่ง หลังปิดยอดจองซื้อช่วง IPO "กองทุน B-IR-FOF" เกินคาดหมาย พุ่งกว่า 2,800 ล้านบาท พร้อมเปิดเสนอขายอีกครั้ง วันที่ 6 กันยายนนี้เป็นต้นไป เพื่อเติมเต็มพอร์ตการลงทุน ที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง
กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ สนับสนุนให้ยอดจองซื้อช่วง IPO B-IR-FOF เกินคาดหมาย พุ่งกว่า 2,800 ล้านบาท

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุน B-IR-FOF ที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ด้วยยอดจองซื้อที่เกินความคาดหมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 2,800 ล้านบาท

"กองทุนบัวหลวง ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา และที่สำคัญ คือ ความร่วมมือจากช่องทางจัดจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนับสนุนด้านช่องทางจำหน่ายทุกแห่ง ที่มีส่วนในการจัดจำหน่ายกองทุนของกองทุนบัวหลวงมาโดยตลอด" กรรมการผู้จัดการ กล่าว"

กองทุนบัวหลวง ยังคงเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นเช่นไร หากนักลงทุนยังคงยืนหยัดลงทุนต่อเนื่อง (Staying Invested) ด้วยกลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ก็จะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตได้ และทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ขณะเดียวกัน จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพื่อเติมเต็มพอร์ตการลงทุน ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ที่มีลักษณะแตกต่างจากหุ้นและตราสารหนี้

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระจายลงทุนในทรัพย์สินที่มีช่องทาง หรือโอกาสสร้างรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เช่น รายได้จากค่าเช่าสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม คลังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ แม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการลงทุนในกองทุน B-IR-FOF ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าถึงโอกาสดีๆ แบบนี้ได้เช่นกัน

กองทุน B-IR-FOF เป็นกองทุนรวมประเภทฟันด์ออฟฟันด์ ที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลายกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-IR-FOF หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 โดยกองทุนนี้จะเปิดเสนอขายอีกครั้ง ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ หรือระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี และ บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนบัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด