ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพ SE จังหวัดเชียงราย

ศุกร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๔๕
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพ SE จังหวัดเชียงราย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จ. เชียงราย ภายใต้โครงการ SET Social Impact Gym เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีสำนักงานและสาขาอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส พี วี ไอ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนพิริยะ ร่วมให้ความรู้ เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เมื่อ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ม. แม่ฟ้าหลวง และบมจ. ธนพิริยะ สำนักงานใหญ่ จ. เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด