วสท. ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จุดพลังความยิ่งใหญ่ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

ศุกร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๒๑
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และ พ.ต.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของรถยนต์แห่งอนาคต การเดินทาง การเข้าสู่ยุค Digital Transformation รวมถึงข้อคิดเห็นแก่วิศวกรในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน โตโยต้า มอเตอร์ฯ
วสท. ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จุดพลังความยิ่งใหญ่ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 จากความสำเร็จอย่างงดงามของงานปีที่แล้ว ในปีนี้ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) ภายใต้แนวคิด "Engineering for Society : Digital Transformation" กำหนดจัดในวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นับเป็นงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย และเป็นเวทีกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี ความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะเป็นพลังสร้างสรรค์และสีสันแห่งโอกาสแก่ผู้มางานสัมผัสแง่มุมโลกอุตสาหกรมยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป

ไฮไลท์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) ครอบคลุมเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะและชีวิตทันสมัย (Smart City and Smart Life), พลังงานทางเลือก (Renewable Energy), การเปลี่ยนผ่านธุรกิจองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation), การยกระดับวิศวกรรมในประเทศไทย (Leverage Thailand Engineering), เทคโนโลยีความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security), การพัฒนาด้วยระบบ BIM Development ภายในงานประกอบด้วยบูทนิทรรศการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือและเทคโนโลยีงานวิศวกรรมทุกสาขาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การต่อยอดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ New S Curve และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตทันสมัย ความปลอดภัย และการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่และคนไทย ติดตามข้อมูลได้ที่ www.nationalengineering2019.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด