เงินติดล้อ เปิดแนวคิดการสร้างโอกาสทางการเงินผ่านข้อมูลเครดิต

พฤหัส ๐๕ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙
การเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ (Financial Inclusion) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทว่าปัจจุบันประชากรโลกกว่า 1.7 พันล้านคน ยังไม่มีแม้แต่บัญชีธนาคาร หากคนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบที่มีมาตรฐานได้ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในอดีตคนไทย 42% ที่ไม่มีประวัติข้อมูลเครดิตในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ทำให้อาจมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ หนึ่งในนั้นคือเงินติดล้อ ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร และเป็นผู้นำในการสนับสนุนสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น
เงินติดล้อ เปิดแนวคิดการสร้างโอกาสทางการเงินผ่านข้อมูลเครดิต

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวในการเสวนาเรื่อง ความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินในระดับนโยบาย ในงาน Techsauce Global Summit ว่า "ข้อมูลเครดิตคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และภาครัฐถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตในประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต สร้างฐานข้อมูลให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสินเชื่อมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยให้ลูกค้าที่มีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบได้มากยิ่งขึ้น"

ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีสถาบันข้อมูลเครดิตมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการจัดเก็บข้อมูลเครดิต นำไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลาย เช่น ข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น แต่ในประเทศไทยฐานข้อมูลเครดิตยังมีค่อนข้างจำกัด ปัจจุบัน คนที่ไม่มีประวัติในสถาบันข้อมูลเครดิตก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เหมือนกัน แต่ประวัติทางการเงินของเขาไม่ได้ถูกจัดเก็บเข้าสถาบันข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยผู้ให้บริการแต่ละรายต่างก็เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ ไม่มีการแชร์ข้อมูล ซึ่งเท่ากับไม่สร้างประโยชน์ให้กับระบบโดยรวม ขณะที่บางประเทศ อย่างเช่น กัมพูชา มีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีใบอนุญาตทุกราย ต้องเข้าเป็นสมาชิกสถาบันข้อมูลเครดิต เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลเครดิต

"ในส่วนของเงินติดล้อ เราแก้ปัญหาการขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ ด้วยการจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าขึ้นเอง โดยพนักงานของเราจะเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยตรง และเมื่อลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการจากเงินติดล้อแล้ว ข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งต่อให้กับสถาบันเครดิตแห่งชาติ ทำให้ลูกค้ากว่า 40% มีข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิต ซึ่งจะส่งผลดีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในอนาคต"

นอกจากบริการด้านสินเชื่อแล้ว เงินติดล้อยังเป็นโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งมีการนำเสนอบริการประกันภัยขนาดเล็ก (micro insurance) สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งตั้งแต่ให้บริการด้านประกันภัย ก็ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประเมินและคาดการณ์ศักยภาพของลูกค้าได้ดีขึ้นอีกด้วย

"การจัดเก็บข้อมูลเครดิต ไม่ได้มีแค่เพียงแค่ข้อมูลด้านสินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อการบริหารความเสี่ยง พฤติกรรมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านสถาบันการเงิน สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตได้ทั้งสิ้น" ปิยะศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด