TK ส่งเสริมนักสร้างแอนิเมชั่นรุ่นใหม่

อังคาร ๐๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๐๙
TK ส่งเสริมนักสร้างแอนิเมชั่นรุ่นใหม่
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park พร้อมด้วย นายนพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมมอบเกียรติบัตรและถ่ายภาพยินดีกับเยาวชนและนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา DIGITAL CONTENT CREATOR ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย สานฝันสู่การเป็นนักสร้างแอนิเมชั่น โดยมีนิสิต นักศึกษา ผ่านการอบรมกว่า 60 คน ณ เอเชียเซ็นเตอร์ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 17

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด