อบรมหัวข้อ "โรคซึมเศร้า : ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด"

จันทร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๓
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง
อบรมหัวข้อ โรคซึมเศร้า : ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด

หัวข้อ "โรคซึมเศร้า : ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด"

โดย รศ.นพ. พิชัย อิฏฐสกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน

สมัครอบรมส่งมาที่ Line, Gmail 2 ช่องทางนี้เท่านั้น

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทร

ส่งมาที่ Line: Folkdoctor สแกน QR ด้านบน

หรือส่งมาที่ E-mail: [email protected]

จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด