ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มไก่ไข่ Cage Free สร้างความมั่นใจ ผู้บริโภค ปลอดภัย 100%

จันทร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๑๓
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มไก่ไข่ Cage Free สร้างความมั่นใจ ผู้บริโภค ปลอดภัย 100%
นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไก่-ไข่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่ 20,000 ตัว แบบปล่อยอิสระ (Cage Free) ในโรงเรือนระบบปิดแก่คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก แสดงกระบวนการการเลี้ยงแม่ไก่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์และกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อส่งมอบไข่ไก่ Cage Free คุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสาร 100% แก่ผู้บริโภค ณ ฟาร์มวังสมบูรณ์ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด