ภาพข่าว: AHRDA-TAPMA ร่วมปั้นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 4

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๔๑
คุณพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย นายอริยะ ทวนทอง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและคุณพิเชษฐ์ จันสกุลวิบูลย์ กรรมการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ร่วมเป็น commentator ในการนำเสนอโครงการ ก่อนการจบฝึกของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ Super Blue collar(SBC) รุ่นที่ 4
ภาพข่าว: AHRDA-TAPMA ร่วมปั้นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 4

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง AHRDA-TAPMA เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกำลังแรงงานของประเทศให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ใช้เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 138 ชั่วโมง ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้ทั้งประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งยังได้เพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์อย่างมากมาย ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้

ทั้งนี้ ยังเป็นการการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้ก้าวไปในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด