ภาพข่าว: บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2562

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๐๔
ภาพข่าว: บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2562
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม และ ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมพร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนจากสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การปรับอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกสมาคมฯ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการ PGS8 และการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด