มจพ. กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๔๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 20 กันยายน 2562 สามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://ceremony.kmutnb.ac.th
มจพ. กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา acdserv.kmutnb.ac.th ตั้งแต่กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท สามารถชำระทางธนาคารกรุงเทพ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking, iBanking โดยระบุ ServiceCode เป็น /…MTNBALU

- บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอก เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341

- บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ติดต่อ กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1655-1656 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด