ภาพข่าว: จัดทำความตกลงสาขาบริการด้านการเงินในรูปแบบ negative listing

พุธ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๑๕
ภาพข่าว: จัดทำความตกลงสาขาบริการด้านการเงินในรูปแบบ negative listing
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กลาง) พร้อมด้วยนายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ขวา) ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Bryan Mercurio (ซ้าย) จาก Faculty of Law, Chinese University of Hong Kong ในโอกาสมาบรรยายในงาน The 64th Meeting of the ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalisation and the Capacity-Building Workshop on the Application of Negative-List Approach in the Schedule of Commitments ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำความตกลงสาขาบริการด้านการเงินในรูปแบบ negative listing ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากขึ้นในความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด