ภาพข่าว: CEO แฟลช เอ็กซ์เพรส รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562”

จันทร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๘
ภาพข่าว: CEO แฟลช เอ็กซ์เพรส รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562
นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562"(Executive of the Year 2019)สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2562 ในฐานะเป็นบุคคลที่สามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจที่เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการกระทำที่ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด