ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1,667.50 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดจ่าย 20 กันยายน ศกนี้

จันทร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๕๙
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,667.50 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน ศกนี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรรวม 3,693.57 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็น 45.15% ของกำไรรวม

"บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ในครึ่งปีแรก ปี 2562" นายกิจจา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 กันยายน ศกนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด