ภาพข่าว: แก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน

พุธ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๑๙
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อรับข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด