ธนาคารกรุงเทพ ติดปีกนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน ประกาศความสำเร็จหลักสูตรอบรม AEC Business Leader ปี 4

อังคาร ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๖
ธนาคารกรุงเทพร่วมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี ปั้นนักธุรกิจไทยพร้อมรุกตลาดอาเซียน ผ่านหลักสูตร AEC Business Leader ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เค้นศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ โอกาสนี้ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน" (AEC Business Leader) รุ่นที่ 4 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 38 คน ที่ได้ให้เกียรติและเสียสละเวลาเข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร AEC Business Leader ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่ง โดยธนาคารพร้อมอำนวยความสะดวกและเป็น "เพื่อนคู่คิด" ของนักธุรกิจไทยมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตไทยกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง ร่วมด้วย ที่ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเปิดตลาดสู่ต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังเติบโตและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจไทยที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม "ผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน" AEC Business Leader ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4

หลักสูตรดังกล่าว จะมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้เชิงวิชาการ ทั้งด้านการตลาด กฎหมายและภาษี และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ ควบคู่กับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปยังอาเซียน นักธุรกิจในท้องถิ่นที่ทำการค้ากับไทย คำแนะนำจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับประเทศ คำแนะนำจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนการทำธุรกิจในอาเซียน ตลอดจนการพบปะผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในอาเซียนที่มาให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมเดินทางศึกษาดูงานและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชา รวมถึงได้เข้าประกวดแผนธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาคิดต่อยอด และพัฒนาขึ้นเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้จริงในอาเซียนอีกด้วย

"ทีมที่ชนะเลิศในการอบรมรุ่นล่าสุด ได้นำเสนอแผนธุรกิจบริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกัมพูชา 'Talent Acquisition Platform' ที่สามารถสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่มีความโดดเด่น เหมาะสมกับประเทศที่จะลงทุน โครงการมีความแปลกใหม่ และสามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันน่าภูมิใจที่หลักสูตรนี้สามารถช่วยดึงศักยภาพของนักธุรกิจไทยออกมาได้อย่างชัดเจน และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดสู่อาเซียน ทั้งจะมีธนาคารกรุงเทพที่พร้อมอำนวยความสะดวกและเป็น 'เพื่อนคู่คิด' ของนักธุรกิจไทยอยู่เสมอ"

นายไชยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร AEC Business Leader แล้ว การเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรมในรุ่นเดียวกันและรุ่นก่อนหน้า ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตได้เช่นกัน ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากธนาคารกรุงเทพ เช่น การรับคำปรึกษาจากผู้จัดการสาขาในต่างประเทศเป็นการส่วนตัว ทั้งด้านธุรกิจ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจ การจองสิทธิ์เข้าร่วมงาน Business Matching ที่ธนาคารจัดขึ้น การจองสิทธิ์และสำรองที่นั่ง VIP ได้ก่อนใคร สำหรับงานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้นในอนาคต รวมถึงรับคู่มือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียนที่จัดทำขึ้นโดยธนาคาร เป็นต้น

ด้าน นายวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล กรรมการ บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด หนึ่งในสมาชิกทีมชนะเลิศ กล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลชนะเลิศBusiness plan ในครั้งนี้ และรู้สึกคุ้มค่ากับการทำงานอย่างหนักของทีมตลอดการอบรมในช่วง 3 เดือน กระทั่งกลายเป็นผลงาน MAP platform ที่ทีมร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งล้วนได้จากการเก็บเกี่ยวความรู้จากคอร์ส AEC Business Leader โดยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อกำหนดแผนธุรกิจให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายนักรบ เนียมนามธรรม CEO & Founder บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกทีมชนะเลิศ ให้ความเห็นว่า หลักสูตรอบรมโครงการ AEC Business Leader ที่ธนาคารกรุงเทพได้จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทั้งการแชร์ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักธุรกิจตัวจริง ซึ่งไม่มีในตำราเรียน และหาอ่านที่ไหนไม่ได้ และเป็นการจุดประกายให้ทีมมองเห็นโอกาสธุรกิจ ผนวกกับข้อมูลของประเทศกัมพูชาที่ได้ไปลงพื้นและสัมผัสกับนักลงทุน นำไปสู่ผลงาน Business Plan ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนภายในรุ่น 4 ตลอดจนได้ทำความรู้จักรุ่นพี่ ในโครงการ AEC Business Leader ที่ได้เข้าอบรมก่อนหน้านัอีกด้วย

ทั้งนี้ AEC Business Leader คือหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้นที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผสมผสานองค์ความรู้ของธนาคาร และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ

ผู้สนใจหลักสูตร AEC Business Leader สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อศูนย์ AEC Connect โทรศัพท์ 02-2302758 และ 02-2301507 หรืออีเมล [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด