ก.แรงงาน นำทีมเยาวชนไทย รับฟังโอวาทจากรองนายกฯ

จันทร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๓
ก.แรงงาน นำตัวแทนเยาวชนไทย เข้าคารวะและรับโอวาทจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก่อนออกเดินทางสู่รัสเซีย เพื่อร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงฯ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง และข้าราชการ นำคณะเยาวชนผู้แทนประเทศไทย ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่เมืองคาซาน (WorldSkills Kazan 2019) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย แข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 62 จำนวน 25 คน จาก 23 สาขา เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงค่ำวันเดียวกัน

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนรัฐบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ขอให้ทุกคนแสดงฝีมืออย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาอารยประเทศ นำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศ และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง กระตุ้นให้เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกฝนพัฒนาฝีมือ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้พัฒนาไปอย่างเป็นรูปธรรม สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้สมดังที่ตั้งใจฝึกฝนมายาวนาน

ด้านนายสุชาติ กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งนี้ จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทยที่ไปแข่งขัน โดยน้องๆ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเหรียญรางวัล จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถของเยาวชนไทย อีกทั้งเป็นรางวัลของการทุ่มเททั้งกายและใจ ในการฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาเกือบ 6 เดือน แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการแข่งขัน และมีความมั่นใจว่าน้องๆ เยาวชนทุกคน จะใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการแข่งขันจากเวทีต่างๆ มาใช้ในเวทีระดับโลกอย่างเต็มที่ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเหมือนการแข่งขันในอดีตที่ผ่านมา.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด