มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2

พฤหัส ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๖
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และกลุ่มคนชายขอบสามารถมีอากาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ควรปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างไร

การร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ได้บ้านในราคาที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพ

การประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากลและพันธมิตร จะนำปัญหาเหล่านี้และอื่น ๆ มาอภิปรายและให้ความสำคัญ โดยการประชุมในครั้งนี้จะนำผู้นำต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน "Powering collaboration for housing impact" หรือ เพิ่มพลังในการทำงานร่วมกันเพื่อได้ผลในด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่พักพิงไม่เพียงพอและเน้นบทบาทของที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่สูงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในรายงาน UNESCAP ปี 2560 ระบุว่า ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก นั้นมีที่พักอาศัยกว่า 2.1 พันล้าน คิดเป็น 60% ของประชากรเมืองทั่วโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง และทรัพยากรที่จำกัดทำให้เป็นแรงกดดันที่สำคัญให้รัฐบาลจัดหาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ เมื่อปี 2557 ประเทศไทย มีประชากรที่ฐานะยากจน 80% คิดเป็นจำนวน 7.1 ล้านคนอาศัยอยู่ในชนบท และมีจำนวน 6.7 ล้านคนที่เป็นส่วนของ 20% ที่ถือว่าสูงกว่าอัตราความยากจนแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถอยหลังกลับไปสู่ความยากจน

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนในประเทศ ช่วยเหลือกว่า 11,500 ครัวเรือน หรือจำนวน 46,000 คน โดยการสร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านของพวกเขาเหล่านั้น พวกเขายังใช้โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการทำมาหากินและทำธุรกิจที่บ้านอีกด้วย

การประชุมในประเทศไทยจะสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาคส่วนของที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ รับรู้และดำเนินการเกี่ยวกับความสำคัญของที่พักพิงในการขับเคลื่อนการรวมกัน ความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมผู้นำและนักปฎิบัติการภาคส่วนนี้ด้วยนวัตกรรมและโครงการบ้านจัดสรรที่มีผลกระทบสูงผ่านการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 แนวทาง ซึ่งรวมแล้วมากว่า 20 หัวข้อ ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านการลงทุน การรวมกัน และความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนเมือง ให้กลายเป็นเมืองและชุมชนที่ยืดหยุ่น รวมไปถึงการแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอีกด้วย งานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมของเยาวชน การฝึกอบรม และรางวัลด้านนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากงานนี้ได้จัดขั้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ได้เคยจัดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ นิวซีแลนด์ กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม ในปีนี้

การประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ มูลนิธิฮิลติ และพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ UN-Habitat, Cities Alliance, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Bank, Arup และ the University of New South Wales.

เกี่ยวกับ เอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม

งานประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกสองปี จัดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล (Habitat for Humanity) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันสำหรับปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ และการส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาไม่สูงเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุมนี้ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ UN-Habitat, Cities Alliance, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Bank, Arup และ the University of New South Wales ซึ่งงานประชุมครั้งที่ 7 นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมงาน "Powering collaboration for housing impact" หรือ เพิ่มพลังในการทำงานร่วมกันเพื่อได้ผลในด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยงานนี้ได้เคยจัดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ นิวซีแลนด์ กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่aphousingforum.org

เกี่ยวกับองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล (Habitat for Humanity)

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ที่ขับเคลื่อนโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ โดยมีโครงการบ้านคริสเตียนที่กลายเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก องค์การนี้ได้ก่อตั้งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในปี 2526 โดยได้สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนหลายล้านคนในการพัฒนาสถานที่จนทำให้กลายเป็นที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน ช่วยเหลือทางด้านการเงิน สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร และเพิ่มเสียงในการสนับสนุนบ้านที่มีราคาที่เข้าถึงได้ จนทำให้ทุกคนในสังคมสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จนพวกเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคมได้นั่นเอง โดยเราช่วยพวกเขาผ่านที่พักพิง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม บริจาคหรืออาสาสมัคร ได้ที่ habitat.org/asiapacific.

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ จัดการประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮาส์ซิ่ง ฟอรั่ม ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด