ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีต้อนรับเรือ “ลลิตภูมิ” ของ บมจ. อาร์ ซี แอล เสริมศักยภาพกองเรือไทยในการขนส่งทางทะเลที่ทันสมัยและควบคุมมลพิษ

จันทร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๔๘
ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีต้อนรับเรือ ลลิตภูมิ ของ บมจ. อาร์ ซี แอล เสริมศักยภาพกองเรือไทยในการขนส่งทางทะเลที่ทันสมัยและควบคุมมลพิษ
นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในพิธีตั้งชื่อเรือ (Naming Ceremony) ณ ท่าเรือกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเรือลำใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า "ลลิตภูมิ" ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จาก EXIM BANK เป็นเรือคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ขนาด 1,668 ทีอียู ต่อใหม่จากอู่ต่อเรือประเทศจีน ซึ่งใช้เทคโนโลยีการต่อเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นเรือสัญชาติไทยลำแรกที่ติดตั้งอุปกรณ์ Sulfur Dioxide Scrubber สามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมมลพิษจากการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด