ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พุธ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๐๑
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("เซ็นทรัล รีเทล") เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความเป็นมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2490 โดยเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ที่นำเสนอสินค้าหลากหลายประเภทภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ รวมทั้งมีเครือข่ายร้านค้าปลีกที่กว้างขวาง และยังได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม

แบรนด์ค้าปลีกแต่ละแบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายร้านค้า รูปแบบร้านค้า สินค้าที่เสนอขาย กลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์ (Branding) และจุดยืนทางการตลาด ทั้งนี้ แม้แบรนด์ค้าปลีกหลักหลายแบรนด์ของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล เปิดดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แต่กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ยังคงมุ่งนำเสนอแบรนด์ค้าปลีกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และอาจปรับหรือเปลี่ยนแบรนด์ที่มีอยู่บางแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แบรนด์หลัก

1. กลุ่มแฟชั่น

1.1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ที่นำเสนอสินค้านานาประเภทให้แก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายร่วมกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ปัจจุบันมีสาขา 23 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้รับการจัดอันดับให้เป็นห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งในประเทศไทยทั้งในด้านส่วนแบ่งตลาดและจำนวนพื้นที่ขาย โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.0 ในปี 2560 และร้อยละ 37.0 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International

1.2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ได้รับการจัดอันดับเป็นห้างสรรพสินค้าอันดับสองในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 17.0 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนร้านค้าและพื้นที่ขายสุทธิในปี 2561 และมีสาขา 49 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จากรายงานของ Euromonitor International

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ เป็นพลาซ่าที่เน้นกลุ่มลูกค้าในเมืองรองโดยมีแบรนด์ค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทลและร้านค้าของบุคคลภายนอกเป็นผู้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าแฟชั่น

ของตกแต่งบ้าน และไลฟ์สไตล์

1.3 ซูเปอร์สปอร์ต เป็นเครือร้านขายสินค้าเฉพาะทางขนาดกลางถึงใหญ่ซึ่งจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในปี 2561 ในหมวดร้านขายสินค้ากีฬา โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 39.2 ในปี 2560 และร้อยละ 35.8 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 192 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1.4 Central Marketing Group (CMG) เป็นธุรกิจผู้แทนจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่สำคัญ และช่องทางค้าปลีกอื่น ๆ เช่น Brandshop ที่เป็นร้านเดี่ยว (Standalone) และการขายส่ง โดยมีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย รวมกว่า 40 แบรนด์ เช่น Guess, Topshop, Polo Ralph Lauren, Clarins, Aesop, Lee และ Wrangler เป็นต้น

1.5 รีนาเชนเต (Rinascente) เป็นห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ซึ่งนำเสนอสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของใช้ในครัวเรือน สินค้าออกแบบ และสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์จากประเทศอิตาลีและแบรนด์ระดับสากล โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 44.7 ในปี 2560 และร้อยละ 48.1 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 9 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

2. กลุ่มฮาร์ดไลน์

2.1 ไทวัสดุ ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสามในประเทศไทยในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางเกี่ยวกับบ้านและสวน (ร้อยละ 3.5 ในปี 2561) และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับสองในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางเกี่ยวกับบ้านและสวนในด้านจำนวนพื้นที่ขายจากรายงานของ Euromonitor International และ บ้าน แอนด์ บียอนด์ เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักซึ่งจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล โดยไทวัสดุและบ้าน แอนด์ บียอนด์ มีสาขารวม 53 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

2.2 เพาเวอร์บาย เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักซึ่งจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะทาง (ร้อยละ 6.4 ในปี 2560 และร้อยละ 6.8 ในปี 2561) และเป็นอันดับสองในด้านจำนวนร้านค้าและจำนวนพื้นที่ขายจากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 105 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

2.3 เหงียนคิม เป็นร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเวียดนาม

โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 2.6 ในปี 2560 และร้อยละ 2.5 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 64 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

3. กลุ่มฟู้ด

3.1 ท็อปส์ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล มีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ท็อปส์ มาร์เก็ต ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตเมือง ท็อปส์ เดลี่ ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดย่อม และ ท็อปส์ พลาซ่า ซึ่งเป็นพลาซ่า ทั้งนี้ ท็อปส์ มาร์เก็ต มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 15.2 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 265 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

3.2 เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่ให้นั่งรับประทานภายในบริเวณร้านที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้า และการจำหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ

3.3 แฟมิลี่มาร์ท เป็นเครือร้านสะดวกซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอาหารและสินค้าอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ทั้งนี้ แฟมิลี่มาร์ทได้รับการจัดอันดับให้เป็นร้านสะดวกซื้ออันดับสามในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 4.8 ในปี 2560 และร้อยละ 4.8 ในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International และมีสาขา 1,008 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

3.4 บิ๊กซี เป็นเครือไฮเปอร์มาร์เก็ตและพลาซ่าหลักของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทลในประเทศเวียดนามซึ่งจำหน่ายสินค้าอาหารคุณภาพชั้นนำและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทั้งนี้ บิ๊กซีเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด จำนวนสาขา และพื้นที่ขาย และเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับสองในด้านส่วนแบ่งตลาดและพื้นที่ขายในปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor International นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล กำลังปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ บิ๊กซี เป็นแบรนด์ "GO!" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน บิ๊กซี มีสาขา 36 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

3.5 ลานชี มาร์ท เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กถึงกลางในพื้นที่ชานเมืองและชนบทของประเทศเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ในการนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองต่อรสนิยมของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพชั้นนำจากในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต ปัจจุบันมีสาขา 25 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบ Omnichannel

Omnichannel คือ การผสานช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายของลูกค้าสำหรับการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าในร้านค้า ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์มือถือ และทางสื่อสังคม (Social Media) ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแสวงหาประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่ผสานช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งทางออนไลน์และในร้านค้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล จึงใช้แพลตฟอร์ม Omnichannel เป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่แปลกใหม่และได้รับความนิยมมากขึ้นให้แก่ลูกค้า

รางวัลและการยอมรับต่างๆ

- พ.ศ. 2553 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "ห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก" เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย Intercontinental Group of Department Stores (IGD) ในงาน Global Department Store Summit

- พ.ศ. 2554 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้รับเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน "Asia's 200 Best Under a Billion US$"

- พ.ศ. 2559 รีนาเชนเตสาขามิลาน ได้รับรางวัล "Best Department Store in the World" จากงาน Global Department Store Summit

- พ.ศ. 2559-2561 ท็อปส์ มาร์เก็ต ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็น "Brand of The Year" ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตจาก World Branding Awards – London เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด