ภาพข่าว: BIZ รับรางวัล Special Recognition under Rising Star Awards 2018

อังคาร ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๘
นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน Judging Panel โครงการรางวัล Board of the Year Awards สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เกียรติมอบรางวัล Special Recognition under Rising Star Awards 2018 ให้กับคณะกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ โดยนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดประกาศรางวัลขึ้น ในงาน National Director Conference 2019 รางวัลนี้มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่มีความทุ่มเท และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดขึ้น ณ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด