ภาพข่าว: การบินไทยจัดงาน “TG Shining Day Look Good in Every Mood” สร้างเสริมภาพลักษณ์มืออาชีพระดับนานาชาติ

ศุกร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๕๙
ภาพข่าว: การบินไทยจัดงาน TG Shining Day Look Good in Every Mood สร้างเสริมภาพลักษณ์มืออาชีพระดับนานาชาติ
นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "TG Shining Day Look Good in Every Mood" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ของพนักงานให้ดูดีอยู่เสมอในการให้บริการ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้วยเสน่ห์ไทยแบบมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดแสดงการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานที่ให้บริการยอดเยี่ยมในเครื่องแบบพนักงาน นิทรรศการภาพถ่ายของพนักงาน ในชุดเครื่องแบบที่ถูกต้อง สาธิตการแต่งหน้าจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI, เครื่องสำอาง Makeup Revolution และ Dior รวมทั้งเวิร์คช็อป "Professional Image : Gracefully THAI Ways" เสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมี นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด